Kolenní kloub je nejsložitější a největší nosný kloub v lidském těle. Je klíčový pro náš pohyb, ale jeho nadměrné opotřebení může způsobovat bolest, omezení pohyblivosti a v některých případech i vznik osové deformity. Jedním z nejúčinnějších řešení těchto potíží je operace kolene – endoprotéza. Ročně ji v naší republice využije na 10 000 lidí. Pacienty postižené těžkými degenerativními změnami kloubu umělé koleno zbavuje bolesti a vrací jim soběstačnost. Mladším pacientům umožňuje plnou pracovní aktivitu i výkon fyzicky náročných povolání.


Co znamená endoprotéza kolene?

Totální endoprotéza kolene znamená výměnu nemocného kloubu kloubem umělým. Během operace kolene je možné nahradit celý kloub nebo jen jeho část.


Endoprotéza kolene se standardně skládá ze 3 částí. 2 kovové části jsou uchyceny přímo do kosti a mezi ně se vloží polyetylénová destička, která zabraňuje tomu, aby se kovové komponenty o sebe třely.

Jak probíhá operace kolene – endoprotéza?

Kloubní chrupavky na dolním konci stehenní kosti (distální femur) a horním konci bércové kosti (proximální tibie) se odstraní pomocí chirurgické pily. Resekované plochy nahradí umělý kolenní kloub ze slitiny kovů (Co-Cr-Mo) a titanu. Mezi tyto kovové části se vloží polyetylénový insert (vložka)

Následující video vás seznámí s průběhem celé operace kolene:

U operace kolene je nutné počítat s delší pooperační rekonvalescencí.


Umělý kolenní kloub – typy

Při operaci kolene nahrazujeme hlavní, váhonosný kloub, který se nachází mezi stehenní a bércovou kostí, a který přenáší veškerou tělesnou váhu.

Samotný umělý kolenní kloub rozlišujeme nejčastěji podle rozsahu náhrady:

  • O totální náhradě kolene mluvíme při kompletním odstranění všech artikulačních ploch v kloubním prostoru. Jedná se o nejčastější typ náhrady kolena, při kterém zachováme hlavní stabilizátory kolena.
  • Částečné náhrada kolenního kloubu znamená, když nahrazujeme pouze jednu polovinu kolene (vnější nebo vnitřní stranu kloubu). Používá se pokud má pacient poškozenou jen část kolenního kloubu. Výhodou této náhrady je zachování všech měkkých stabilizátorů kolena. Tato operace kolene je také méně invazivní a umožňuje rychlejší rekonvalescenci.
Totální endoprotéza kolena


Poloviční náhrada kolenního kloubu, kdy se nahrazuje pouze vnitřní nebo vnější část kolene.


Typy kolenních endoprotéz znázorněné na umělých preparátech.  Vlevo unikompartmentální typ endoprotézy nahrazuje pouze jednu část kolenního kloubu. Vpravo totální endoprotéza kolena, která nahrazuje celou nosnou část kolena.

Operační snímky endoprotézy kolena.