Pomáhá vytvořit ideální podmínky pro implantaci kloubní endoprotézy a je tak obrovskou výhodou nejen pro operatéra, ale především pro pacienta.

Nejmodernější technologie, která je využívána především v USA, Švýcarsku, Německu, Rakousku a ve Francii.


Výhody:

  • měří rozdíl délek končetin
  • určuje ideální typ endoprotézy, jeho velikost a tvar
  • obnovuje biomechanickou funkci kyčle
  • určuje správné centrum otáčení kloubu
  • stanovuje femorální a acetabulární offset
  • šetří kostní resekci
  • měření na míru pacienta

Zabraňuje:

  • chybnému usazení endoprotézy (malpozice)
  • chybné velikosti (under a oversizing)
  • chybné délce končetiny

VIDEO: odkaz na video Medicad…