Zdravé kyčle jsou pro náš pohyb klíčové. Současným životním stylem ale často dochází k jejich nadměrnému opotřebení, které může způsobovat bolest a omezení pohyblivosti. Ročně je proto v naší republice implantováno přes 10 000 náhrad kyčelního kloubu. Totální endoprotéza kyčle (TEP) patří mezi nejúčinnější operace kyčle. Pacienty postižené těžkými degenerativními změnami kloubu zbavuje bolesti a vrací jim soběstačnost a mladším pacientům umožňuje plnou pracovní aktivitu i výkon fyzicky náročných povolání


Co znamená totální endoprotéza kyčle?

Totální endoprotéza kyčle je typ operace, při které umělý kyčelní kloub zcela nahradí původní nemocný kloub. Dochází tedy k výměně jak kyčelní jamky pomocí acetabulární komponenty, tak hlavice a krčku kosti stehenní pomocí pomocí femorální komponenty.

Kyčelní kloub je možné během operace kyčle nahradit i jen částečně s využitím cervikokapitálních endoprotéz, kdy je nahrazována pouze hlavice a krček kosti stehenní. Kloubní jamka však zůstává původní. Tato varianta se nejčastěji využívá u starších pacientů se zlomeninou krčku.


Jak probíhá operace kyčle – totální endoprotéza?

Totální endoprotéza kyčle se skládá ze dvou komponent:

  • Acetabulární komponenta, která nahrazuje kyčelní jamku.  Zbylá chrupavka v kyčelní jamce je odstraněna pomocí speciálních fréz. Ty mají kulatý průměr a vytvoří v kosti sférickou jamku, do které se poté vloží a fixuje jamka umělá
  • Stehenní (femorální) komponenta, která nahrazuje hlavici a krček kosti stehenní. Ten je v důsledku artrózy chirurgicky odstraněn. Femorální komponenta se ukotví do dutiny stehenní kosti.

Následující obrázky vás seznámí s průběhem celé operace kyčle:


Odstraněním krčku a hlavice kosti kyčelní se vytvoří prostor pro frézováním kyčelní jamky.

Speciální frézy na vytvoření lůžka pro umělou jamku.

Vyfrézovaná jamka s odstraněnou chrupavkou.

Implantovaná umělá jamka (acetabulární komponenta).

Kyčelní kloub s hlavicí a jamkou

Hlavice je z jamky vyjmuta a spolu s krčkem je odstraněna pomocí pily. Ve výřezu je odstraněný krček s implantovanou umělou jamkou.

Frézování femorální dutiny pomocí speciálního instrumentária.

Implantovaná stehenní komponenta do kosti. Vpravo zakloubená endoprotéza.

Umělý kyčelní kloub – typy

Umělý kyčelní kloub určený k operaci kyčle rozlišujeme podle způsobu, jakým je náhrada ukotvena do kosti:

  • cementované endoprotézy – kyčelní a stehenní komponenta jsou upevněny speciálním kostním cementem (polymetylakrylát). Pacienti s touto náhradou se brzy obejdou bez berlí a využívá se proto zejména u starších lidí.
  • necementované endoprotézy – kyčelní a stehenní komponenta jsou do kosti fixovány bez kostního cementu. Ukotvení je dosaženo zaklíněním implantátu do kosti a vrůstem nové kosti do povrchu implantátu. Tyto endoprotézy jsou speciálně povrchově upraveny. Výhodou je “pevnější” fixace, u které lze očekávát delší životnost kyčelního kloubu. Další výhodou jsou různé anatomické typy implantátů, které se přizpůsobují tvaru kyčelního kloubu.
  • hybridní endoprotézy – Jedna komponenta je ukotvena cementovanou a druhá komponenta necementovanou technikou

Výběr typu náhrady kyčelního kloubu závisí na věku pacienta, typu jeho postižení a na zkušenostech operatéra. Na ortopedické klinice Na Bulovce provádíme všechny tři typy operace kyčle.