Předoperační plánování kloubních endoprotéz

Předoperační plánování kloubních endoprotéz patří k moderním technologiím, které jsou využívány především ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Francii. Pomáhá vytvořit ideální podmínky pro implantaci kloubní endoprotézy a je tak obrovskou výhodou nejen pro operatéra, ale především pro pacienta.

Z kalibrovaného rentgenového snímku lze určit rozdíl délek končetin, úhlové deformity, průměr hlavice kosti stehenní, velikost kyčelní jamky, šíři kostní dutiny, femorální a acetabulární offset.

V kombinaci s počítačovým předoperačním plánováním se softwarem Medicad lze zvolit ideální typ endoprotézy, dále jeho tvar a velikost, k dosažení ideálního ukotvení kloubního implantátu do kosti.

Předoperační plánování Medicad obnoví biochemickou funkci kyčle, určí správné centrum otáčení kloubu a stanoví femorální a acetabulární offset.

Zvolí ideální resekci kosti, tak aby došlo k minimálním kostním ztrátám.

Příprava je individuální k jednotlivým případům

K čemu je předoperační plánování důležité

Under nebo oversizing (podhodnocení nebo nadhodnocení velikosti) kloubních komponent, které vedou k periprotetickým zlomeninám nebo předčasnému uvolnění.

Malpozice (chybné uložení) kloubních komponent přispívají k rychlejšímu opotřebení kloubních komponent, nestabiltě kloubu a předčasnému uvolnění implantátu.

Diskrepance (rozdílná délka) končetin vede k nestabilitě a kulhání.

VIDEO: odkaz na video Medicad…


Kam dál: Umělý kyčelní kloub – úvod |  OperaceRehabilitace