Rehabilitace

Pooperační režim má své principy, které jsou stanoveny dle zkušeností pracoviště. Může být modifikován operatérem dle celkového stavu pacienta a průběhu operace.

Rychlost pooperačního režimu je též individuální a závisí nejen na předoperační diagnóze, ale také na schopnostech a vůli pacienta, které jsou do jisté míry ovlivněny i rozdílným prahem bolesti.

Pasivní cvičení probíhá na lůžku a následuje běžně první den po operaci. Spočívá v protahování, posilování a cvičení celé dolní končetiny za pomoci fyzioterapeuta. S postupným rozcvičováním během následujících dnů se zvyšuje ohýbání v kyčli.

Aktivní cvičení je zahájeno 1. až 2. pooperační den. Pacient aktivuje svaly dolní končetiny a vlastními silami mobilizuje kyčelní, kolenní kloub a hlezenní kloub. Dle objektivního stavu je pacient motivován k vertikalizaci a krátké chůzi kolem lůžka již v první operační dny.

Operovaná končetina je při chůzi odlehčována pomocí francouzských berlí nebo chodítka. Chůze o francouzských berlích je indikována přibližně na 2–3 měsíce po operaci.

 

Praktické rady pro chůzi o francouzských berlích:

K pokračování chůze začínáme nejdříve předsunem Berlí, poté vykročíme nemocnou nohou a končí příkročením zdravé končetiny. (pomůcka BeNZín – Berle, Nemocná, Zdravá)

 

Při chůzi do schodů vykročíme nejdříve zdravou končetinou a poté přikročíme operovanou končetiny spolu s berlí.

 

Při chůzi ze schodů nejdříve předsuneme Berle, poté vykročíme operovanou končetinou a přinožíme zdravou nohou.

Většinou do týdne po operaci jsou pacienti soběstační, zvládnou osobní potřeby a hygienu, jsou schopní vstát sami z lůžka a chodit o francouzských berlích. Zvládnou chůzi na schodech.

 

Antiluxační prevence – brání riziku luxace (tj. vykloubení kyčelní endoprotézy).

Nedoporučuje se přinožení operované končetiny – tzv. noha přes nohu.

Nedoporučuje se vnější vytočení operované končetiny – tzv. vytočení špičky nohy ven.

Nedoporučuje se ohyb v operované kyčli více jako 90st – toto však platí pouze první měsíce po operaci.

 

Vlevo správný posed, uprostřed a vpravo nedoporučené polohy (zkřížené končetiny, “noha přes nohu”).

 

Vlevo správný posed, uprostřed a vlevo nedoporučené polohy záhy po operaci.

 

Obrazová instrukce k bezpečnému vstávání ze židle po operaci levé končetiny.

Řízení automobilu je doporučováno nejdříve za 3 měsíce po operaci.

Obrazová instrukce k bezpečnému nasedání do auta.

Sporty

Udržovat si tělesnou i psychickou kondici po operaci kyčle je žádoucí. Vhodné jsou především sporty, při kterých dochází k plynulému pohybu (plavání, kolo, rychlá chůze, běžky, lyžování, golf, bruslení). Naopak se nedoporučují sporty, při kterých dochází ke skokům z jedné nohy na druhou, prudkému dobržďování a častým úrazům  (běh, squash, kontaktní sporty – fotbal, basketbal, volejbal).

Tenis na kluzké antuce není tolik zatěžující na umělý kloub, jako hra na tvrdém povrchu.

Umělá kyčel se chová jako ložisko. Čím více je zatěžováno vlastní tělesnou vahou a sporty, tím dříve dojde k jeho opotřebení, které vyžadují výměnu jednotlivých částí (neboli reimplantaci).


Kam dál: Umělý kyčelní kloub – úvod |  Předoperační plánováníOperace