Umělý hlezenní kloub (totální náhrada kotníku)

Kotník je velmi důležitý kloub, který zajišťuje pohyb nohy při chůzi a současně funguje jako opěra našeho těla. Tlak přenášený na kotník (hlezenní kloub) je 4x vyšší  než je tělesná váha jedince. Při každém kroku je kotník vystaven obrovské zátěži. Ta se stává extrémní s nárůstajícím počtem kroků. Za rok člověk v průměru ujde 3 milióny kroků. Za jediný rok tedy člověk o tělesné váze 70kg přenese přes kotník 105 tisíc tun váhy!!! Není tedy překvapivé, že bolestivé hlezno patří k častým ortopedickým diagnózám.

Nejčastější příčinou bolestí v oblasti kotníku (hlezenního kloubu) jsou úrazy, záněty nebo degenerativní deformace (artróza) kloubu.

Artróza kotníku je nevratný stav, kdy bylo donedávna jediným řešením ztužení kloubu. Principem této techniky je eliminovat bolestivé třecí plochy mezi bércovou a hlezenní kostí. Obě kosti jsou tzv.  “sešroubovány”, aby postupem času došlo k jejich srůstu a kotník byl navždy znehybněn. Pacient byl sice zbaven bolestí, ale přišel o plnohodnotnou chůzi.

Nyní je k dispozici kvalitní náhrada hlezenného kloubu umožňující pohyblivost v kotníku. Tato endoprotéza se skládá ze dvou pevných kovových komponent. Mezi nimi je vložena mobilní vložka z tvrzeného polyethylenu, která je kluzká z obou stran. Mechanismus si lze představit jako „pohybující se kuličku v ložisku“. Požadavky na technickou stavbu endoprotézy hlezna jsou náročnější než u jiných kloubů. Nové typy umělého kotníku s sebou přináší menší kostní resekci, tzn. že šetří kost. Díky svému unikátnímu tvaru a povrchu drží velmi dobře v kosti. Protéza je na částech přiléhajících ke kosti pokryta drsným, speciálně upraveným povrchem, do kterého kost postupně vrůstá a zlepšuje tak fixaci endoprotézy. Proto není nutné moderní implantáty stabilizovat pomocí kostního cementu.

Operace

Operace se provádí v celkové nebo spinální (epidurální, subarachnoideální) anestezii v poloze na zádech. Na operovanou končetinu se umístí  pneumatická manžeta, která sníží prokrvení končetiny a zabrání tak krvácení během operace. Operační zákrok se provádí z předního přístupu. Odstraní se kloubní plochy bércové kosti (tibie) a hlezenné kosti (talu). Do předem připraveného kostního lůžka se impaktují obě kovové náhrady, které se pohybují přes mobilní polyetylénovou vložku (insert). Totální náhrada je necementová.  Operační zákrok trvá přibližně 90 minut.

Rehabilitace

Bezprostředně po operaci je na operovaný kotník naložena sádra na 3 týdny. Pacient chodí o 2 francouzských berlích bez došlapu na sádrovou fixaci. Pacient bez sádry pozvolna našlapuje na operovanou končetinu po 3 týdnech od operace.  Mobilizační technika je prováděna za přítomnosti fyzioterapeuta, po čase si pacient provádí cviky sám. Plná zátěž je pacientovi dovolena za 2 až 3 měsíce po operaci.