Bolest ramen může mít celou řadu důvodů. Může být způsobena například zánětem šlach (bursitida, tendinitida), natržením šlachy nebo osteoartrózou, která může vést k bolesti a nepříjemným pocitům v rameni.

Ramena jsou náchylná k různým zraněním, natažení nebo natržení vazů až bolestivému ztuhnutí, kterému se říká zmrzlé rameno


Bolesti subakromiální bursy (tíhového váčku)

Bolest v rameni může být způsobena bursitidou, neboli zánětem tíhového váčku mezi kostí a měkkými tkáněmi nad ní. Při zánětu zánětu tíhového váčku (kdy se ve váčku s tekutinou, který usnadňuje pohyb zmenšením tření v ramenním kloubu a který se nazývá bursa, vytváří nadměrné množství tekutiny) je nástup nepříjemných pocitů zpravidla pomalý a může se vám špatně spát na boku na straně postiženého ramene.

Léčba bursitidy…

Obecně se léčí zábaly, mastmi, minimálně se přistupuje k chirurgickému řešení. Léčba bursitidy je většinou jednoduchá a zahrnuje odpočinek s příp. znehybnění postiženého kloubu, přikládáním ledu a podáním nesteroidních protizánětlivých léčiv k zmírnění bolesti a potlačení zánětu. Při běžném domácím ošetřování bursitida obvykle odezní během jednoho až dvou týdnů. V některých případech se přistupuje k fyzioterapii a cvičením posilujícím svalstvo v postižené oblasti. Výjimečně může lékař přikročit k injekční aplikaci přímo do zanícené bursy, což má za následek okamžitou úlevu od bolesti a většinou pak již není potřeba další léčba. V případě, že je bursitida způsobena infekcí, je možné užívat antibiotika. V některých případech je nutné bursu chirurgicky drenovat, výjimečně zcela odstranit.


Poranění rotátorové manžety

Rotátorovou manžetu (dále jen RM) si lze představit jako svalový korzet napomáhající spolu s kloubním pouzdrem a deltovým svalem udržet ramenní kloub ve správném postavení a nezastupitelnou funkci má pro neomezený pohyb ramene v plném rozsahu. RM je tvořena spojením šlach čtyř svalů, jejichž hlavní význam spočívá ve vykonávání rotačního pohybu pažní kosti. Bolesti ramena se mohou projevit zánětem nebo opotřebením šlachy, jež se rozvíjejí postupně v důsledku nadměrného zatěžování. Bolest se může objevit, když se natrhne šlacha v důsledku zranění nebo dlouhodobého přetěžování. Jak stárneme, naše šlachy oslabují, a tak je výskyt těchto bolestí častější.

Jak se rotátorová manžeta léčí?

U počátečních stadií a mírného poškození RM je terapie konzervativní – vyhnout se nadměrné zátěži postižené končetiny, rehabilitace, zmírnění bolesti léky. Indikací k operačnímu řešení je trvání kompletní ruptura, selhání konzervativní terapie, postižení dominantní končetiny, výrazná bolestivost či další omezování rozsahu pohybu. Dle zhodnocení výsledků magnetické rezonance operatér zvolí vhodný přístup (artroskopické sešití při menších rupturách, otevřenou operaci při rupturách rozsáhlých). Pro dobré zhojení stehů na RM je nutné, aby pacient po dobu 6 týdnů nosil ortézu – tzv. abdukční válec (nepřetržitě, sundávat pouze na nejnutnější hygienu). Poté následuje intenzivní rehabilitace a rozcvičení ramene do původního rozsahu pohybu.


Zmrzlé rameno (frozen shoulder)

Syndrom nejčastěji vzniká opakovanými mikrotraumaty (nepozorovatelná poranění) dochází k postižení šlach a jejich úponů. V tomto případě dochází po bolestivé akutní fázi k pozvolnému tuhnutí ramene – tzv. zmrznutí. To je způsobeno reakcí vazivového pouzdra kloubu na postižení.

Příčin bolestí a ztuhlosti ramene existuje celá řada:

  • úraz ramene, jeho přetížení nebo prochladnutí,
  • degenerativní nebo zánětlivé příčiny,
  • infekční a neurologické příčiny.

Léčba zmrzlého ramena

Základním cílem léčby při syndromu zmrzlého ramene je zabránění bolesti. Využívá se farmakologických nástrojů v podobě analgetik, nesteroidních antirevmatik a injekčních aplikací.

Nedílnou součástí léčby je cvičení a fyzikální terapie. Doporučujeme naučit se od fyzioterapeuta některé cviky, které vám pomohou udržet nebo zvýšit rozsah pohybu v rameni. V rámci fyzikální terapie se využívá léčby fokusovanou rázovou vlnou. V závažných případech je využito chirurgického řešení.


Prevence poranění ramena

Rameno je nejpohyblivější kloub v těle. Je to kloub závěsný a je tedy závislý na okolních měkkých tkáních – svalech, šlachách a vazech. Proto je důležité se věnovat především těmto strukturám.

  • Strečink a zahřívání před fyzickým výkonem
  • Zpevnění ramenního pletence posilováním ramenních svalů – deltový sval, mezilopatkové svaly, trapézový sval
  • Neposilovat s těžkými činkami
  • Cvičit se zátěží vlastního těla, dodržovat pravidelné přestávky při opakovaném cviku
  • Chránění kloubů. Užívání polstrovaného měkkého nábytku, ochranných pomůcek na klouby, vhodné obuvi, apod.