• zajištění odborné konzultace v oboru ortopedie a traumatologie
  • zajištění indikační konzultace k operaci
  • počítačové předoperační plánování a fitting endoprotézy kyčelního kloubu k určení optimálního typu, velikosti a tvaru implantátu 
  • možnost rychlého objednání bez čekání
  • možnost telefonické konzultace 24/365