Rameno je nejpohyblivější kloub v těle. Velká mobilita je způsobena mělkou jamkou (glenoid v lopatce) a minimálním kontaktem s kostí.  Okraje glenoidu jsou zpevněny vazivovou tkání (labrem), který zvětšuje kontakt s hlavicí pažní kosti.  Stabilita kloubu je především udržována svalovou hmotou a volným vazivovým pouzdrem.