Specializace

 • Komplexní diagnostika cévního systému
 • Žilní výkony
 • Hybridní výkony
 • Cévní transplantace
 • Chirurgie velkých cév (aneurysmata, uzávěry břišní aorty)

Profesní životopis

 • 2005     Absolvent 1. lékařeské fakulty UK, Praha
 • 2005     Konzultant II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF v Praze
 • 2006     Specialista cévní ambulance NEMOS Sokolov
 • 2010     Odborný asistent 1. lékařské fakulty UK v Praze
 • 2011     Atestace z cévní chirurgie
 • 2013     Člen komise pro rigorózní zkoušku z chirurgie (jmenován děkanem 1. LF UK)
 • 2017     Atestace z intervenční vaskulární radiologie
 • 2021     titul Ph.D. v oboru experimentální chirurgie

       Jan Hrubý studoval letech 1998 až 2005 všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. V šestém ročníku si studium o jeden semestr prodloužil, aby už během
školy získal praxi v kardiovaskulární chirurgii při Všeobecné fakultní nemocnici. Po promoci
poté nastoupil na chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie se zaměřením na cévní
chirurgii.

Své poslání nalezl právě v rekonstrukční medicíně – hledat příčiny zdravotních problémů a
na úrovni jemných metod je napravovat.
V roce 2011 získal atestaci z cévní chirurgie a od té doby působí jako lékař i odborný
asistent. Kromě medicínské praxe pravidelně publikuje své výzkumy v experimentální
chirurgii. Věnuje se transplantacím mražených tepenných štěpů a imunitním reakcím na
tento výkon.

“Dárců cévních tkání není mnoho a každý darovaný orgán, který nemá bezprostřední využití,
je třeba bezpečně uchovávat pro další pacienty. Transplantace mražených cévních štěpů ale
samozřejmě není tak snadná, jako když je tkáň čerstvě odebraná. Předmětem mého
výzkumu bylo sledovat imunitní reakce organismu, jak se liší při transplantaci čerstvých a
mražených cévních štěpů. Díky tomu se jako lékaři můžeme na odpověď imunitního systému
připravit a předejít tak nejrůznějším komplikacím,” komentuje Jan Hrubý svou výzkumnou
praxi.

“Ortopedie a cévní chirurgie spolu často úzce souvisí. I proto jsem se rozhodl propojit se s
klinikou Orthomedica, abychom mohli pacientům nabízet komplexní péči při řešení problémů
jejich pohybového aparátu,” vysvětluje Jan své působení v Orthomedice.

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost kardiovaskulární chirurgie
 • European society for vascular and endovascular surgery
 • Česká transplantační společnost
  Pracovní skupina pro cévní alografty a hybridní výkony ČSKVCH

Zahraniční publikace

Hrubý J, Spunda R, Mericka P, Mlcek M, Pecha O, Splith K, Schmelzle M, Krenzien F,
Lindner J, Spacek M Matia I: Influence of the new standardized clinical cryopreservation/slow thawing protocol on immunogenicity of arterial allografts in rats. PLoS One. Accepted for publication
2020
IF 2.776 (2019)

Špaček M, Měřička P, Janoušek L, Dalecká M, Benda A, Krs O, Slížová D, Špunda R, Hrubý J,Matia I, Honegrová B, Lindner J. Comparison of Different Thawing Protocols in Human Cryopreserved Venous Grafts. Ann Vasc Surg. 2019 Nov 16. pii: S0890-5096(19)30990-2.
IF 1.179 (2018)

Spunda R, Hrubý J, Mericka P, Mlcek M, Pecha O, Splith K, Schmelzle M, Krenzien F,
Lindner J, Matia I, Spacek M: Immunosuppressive protocols with tacrolimus after cryopreserved aortal allotransplantation in rats. PLoS One. 2018 Aug 9;13(8):e0201984.
IF 2.776 (2018)

Špunda R., Hrubý J, Adamec M., Varga M., Lindner J., Špaček M., Matia I. Cold stored
arterial allografts for in-situ reconstruction of infected prosthetic grafts: Review of
immunosuppresive protocols used in clinical practice. European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. 2016, 48(Supplement 2), 166-168. ISSN 1682-8631.
IF 0.287 (2016)

Hrubý J, Špunda R., Adamec M., Varga M., Lindner J., Špaček M., Matia I. Influence of
cryoconservation on antigenicity of arterial allografts – review. European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. 2016, 48(Suppl 3) s192-s193. ISSN 1682-8631.
IF 0.287 (2016)

Mitas P, Vejrazka M, Hrubý J, Spunda R, Pecha O, Lindner J, Spacek M. Prediction of
compartment syndrome based on analysis of biochemical parameters. Ann Vasc Surg. 2014
Jan;28(1):170-7.

  Objednejte se k vyšetření pomocí některé z následujících možností:

  ON-LINE akutní ošetření

  Nabízíme servis „akutního ošetření do týdne“ V případě urgentního objednání stačí kliknout zde.  ON-LINE rezervační systém

  Využijte našeho „ON-LINE objednání“ a vyberte si termín, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud jste termín k objednání nenašli, kontaktujte nás prosím přes objednávkový formulář a my se vám co nejdříve ozveme.  Objednávkový formulář

  Vyplňte objednávkový formulář, vyberte si typ ošetření a my vás dále budeme kontaktovat. Rozmezí cen u některých vyšetření je stanoveno na základě délky procedury a odborného lékařského hodnocení.

  Telefonní kontakt

  Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 797 994 362