Specializace

 • Endoprotetika váhonosných kloubů (kyčel, koleno)
 • Endoprotetika ostatních kloubů (rameno, loket, hlezno, kořenový kloub palce)
 • Komplexní revizní endoprotetické operace
 • Korekční operace horních a dolních končetin
 • Dětská ortopedie
 • Pánevní rekonstrukce
 • Komplexní operativa nohy

Profesní životopis

 • 1996      Stipendijní program A.I.S.E., Kansas, USA
 • 1972     Absolvent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně
 • 1977   Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce a 1.LF UK v Praze
 • 1983   Obhajoba kanditátské disertační práce na téma Salterova osteotomie pánve při léčení vrozené kyčelní dysplázie     
 • 1987    titul Docent, habilitace na II LF UK 
 • 1988     Monografie Ortopedie a traumatologie nohy
 • 1989    Člen EPOS
 • 1992     Titul DrSc., obhajoba doktorské disertace
 • 1994     Jmenování řádným profesorem 1. LF UK v Praze
 • 1995     Přednosta ortopedické kliniky 1.LF a IPVZ v Praze na Bulovce
 • 1996     Statutární náměstek ředitele IPVZ, náměstek pro vědu a výzkum
 • 2005     Monografie Ortopedie, poctěná Hlavkovou cenou
 • 2006     Cena rektorem UK za publikaci Ortopedie
 • 2008     Předseda vědecké rady společnosti AGEL
 • 2014     Státní vyznamenání prezidentem republiky
 • 2014     Druhé rozšířené vydání knihy Ortopedie
 • 2019     Emeritní profesor ortopedie

Pavel Dungl se narodil v roce 1948 v Olbramkostele na Znojemsku. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), kterou ukončil v roce 1972.  V roce 2014 mu bylo uděleno státní vyznamenání prezidentem republiky. V roce 1977 nastoupil nejdříve jako lékař na Ortopedickou kliniku FN Na Bulovce v Praze. 1987 habilitoval na lékařské fakultě UK a získal titul docent. O 7 let později byl jmenován prezidentem republiky řádným profesorem 1. LF UK. 

Od roku 1995 do 2019 působil jako přednosta kliniky ortopedie a traumatologie 1. LF UK a IPVZ v nemocnici Na Bulovce.Jako lékař nastoupil nejprve na ortopedickou kliniku na Vychovatelně Na Bulovce. Specializuje se na dětskou ortopedii, traumatologii a endoprotetiku nosných kloubů.

Pobýval  na několikaměsíčních pracovních pobytech, nejvíce v Rakousku , Německu, Švýcarsku a USA. V letech 1989 –1995 působil na pozici Oberarzt v ortopedické nemocnici Speising ve Vídni. 

Během své kariéry získal mnoho čestných členství po celém světě – rakouské, slovenské, maďarské, argentinské, bulharské, polské, chorvatské ortopedické společnosti. Je korespondenčním členem německé ortopedicko-traumatologické společnosti (DGOT). Je členem superkonziliárního týmu prezidenta republiky.

Je autorem několika monografií. V roce 1988 vydal knihu Ortopedie a traumatologie nohy, v roce 2005 vydal dosud největší monografii v ČR Ortopedie, která byla oceněna Hlávkovou cenou jako nejlepší publikace. V roce 2014 vydal druhé rozšířené vydání této knihy. Do současnosti publikoval 70 prací v domácím a 26 prací v zahraničním odborném písemnictví. Je autorem výukového filmu Salterova osteotomie pánve. Prezentoval přes 200 přednášek na domácí i zahraniční scéně. Na 2. polovinu roku 2021 připravuje monografii Vybrané kapitoly z traumatologie končetiny a páteře v Albertově sbírce.

Je autorem mnoha nových léčebných postupů, z nichž některé nesou jeho jméno. Zavedl například novou operační techniku pánevní osteotomie pánve. Ve spolupráci s MUDr. Michalem Burianem, Ph.D, popsal nové operační řešení u pozdní Perthesovy choroby. 

V roce 2014 mu bylo uděleno státní vyznamenání prezidentem republiky.

V roce 2019 se stal emeritním profesorem ortopedie.

Související články

  Objednejte se k vyšetření pomocí některé z následujících možností:

  ON-LINE akutní ošetření

  Nabízíme servis „akutního ošetření do týdne“ V případě urgentního objednání stačí kliknout zde.  ON-LINE rezervační systém

  Využijte našeho „ON-LINE objednání“ a vyberte si termín, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud jste termín k objednání nenašli, kontaktujte nás prosím přes objednávkový formulář a my se vám co nejdříve ozveme.  Objednávkový formulář

  Vyplňte objednávkový formulář, vyberte si typ ošetření a my vás dále budeme kontaktovat. Rozmezí cen u některých vyšetření je stanoveno na základě délky procedury a odborného lékařského hodnocení.

  Telefonní kontakt

  Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 797 994 362