Specializace

 • Dětská ortopedie – operační a konzervativní léčba vrozených vývojových vad
 • onemocnění dětských kyčelních kloubů
 • Operační a konzervativní léčba dětské ploché nohy a osových deformit končetin
 • Endoprotetika váhonosných kloubů (kyčel, koleno)
 • Operační a konzervativní léčba úrazů pohybového ústrojí
 • Komplexní operativa nohy

Profesní životopis

 • 2015    Absolvent LF Masarykovy univerzity, Brno
 • 2015    Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce a 1.LF UK v Praze – člen týmu dětské ortopedie
 • 2022     Specializační atestační zkouška s pochvalou v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
 • atestační práce „Střednědobé výsledky operační léčby Perthesova onemocnění“
 • 2023     Postgraduální studium 1.LF UK na téma „Acetabulární retroverze u pacietnů s morbus Perthes“
 • Člen ortopedického týmu Orthomedica
 • 2022    Člen týmu Skateboard Medical Center of Excelence Fakultní nemocnice na Bulovce pro Českou
  asociaci skateboardingu
 • 2023     Lékař národního týmu fotbalové asociace České Republiky U18

 

Na ortopedickou kliniku Fakultní nemocnice na Bulovce nastoupil po úspěšném absolvování LF Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015. Od svého příchodu se věnuje dětské ortopedii, a to jak operační, tak konzervativní léčbě vrozených vývojových vad. V roce 2022 složil specializační atestační zkoušku z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí s pochvalou. Jeho atestační práce, zaměřená na „Střednědobé výsledky operační léčby Perthesova onemocnění“, získala v odborných kruzích uznání.

Roku 2023 započal postgraduální studium na 1. LF UK s tématem „Acetabulární retoverze u pacientů s morbus Perthes“. Kromě svého vědeckého zaměření se aktivně podílí na sportovní medicíně, když se stal týmovým lékařem Fotbalové asociace České republiky pro tým U18 a současně je členem týmu Skateboard Medical Center of Excellence pro Českou asociaci skateboardingu.

MUDr. Fraňo v průběhu své kariéry absolvoval řadu odborných kurzů a stáží, ať už šlo o sonografii dětských kyčlí v ortopedii či o komplexní osteosyntézu u dětí. Nejnovější odborná stáž v Hip Symposium v Bernu, Švýcarsko, mu umožnila další rozšíření jeho odborných znalostí.

Je uznávaným odborníkem v oboru a pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních konferencích.

 

Mezinárodní stáže a stipendia

duben 2014
Kurz urgentní medicíny Brno

listopad 2014
Kurz – Moderní přístupy k hojení ran

říjen 2017
AOTrauma Course—Basic Principles of Fracture Management. Ružomberok, Slovenská
republika

únor 2016
Sonografie dětských kyčlí v ortopedii, Praha

listopad 2019
Masterclass Challenges in total hip arthroplasty, Praha

únor 2023
Osteosyntéza u dětí, Praha

duben 2023
Hip Symposium Bern, Švýcarsko

  Objednejte se k vyšetření pomocí některé z následujících možností:

  ON-LINE akutní ošetření

  Nabízíme servis „akutního ošetření do týdne“ V případě urgentního objednání stačí kliknout zde.  ON-LINE rezervační systém

  Využijte našeho „ON-LINE objednání“ a vyberte si termín, který vám nejvíce vyhovuje. Pokud jste termín k objednání nenašli, kontaktujte nás prosím přes objednávkový formulář a my se vám co nejdříve ozveme.  Objednávkový formulář

  Vyplňte objednávkový formulář, vyberte si typ ošetření a my vás dále budeme kontaktovat. Rozmezí cen u některých vyšetření je stanoveno na základě délky procedury a odborného lékařského hodnocení.

  Telefonní kontakt

  Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 797 994 362