U nás nečekáte na vyšetření. Jste objednáni přímo na čas. Chceme minimalizovat kontakt novorozenců s venkovním prostředím. 🙂nebo volejte

797 994 362


Diagnostika vrozené kyčelní dysplazie se provádí klinickým vyšetřením kyčelních kloubů ortopedem s pomocí sonografického vyšetření ultrazvukem.

Vyšetření dětských kyčelních kloubů probíhá většinou ve 3 etapách (tzv. systém trojího síta) většinou maximálně do 1 roku věku:


  • 1. etapa – pouze klinické vyšetření, které nebývá pravidlem a provádí se během prvních dnů po narození
  • 2. etapa – vyšetření novorozence po šestinedělí (tj. 6. až 9. týden věku dítěte) – klinické a ultrazvukové vyšetření
  • 3. etapa – vyšetření po 12. týdnu života, ověření kyčelních kloubů 2. klinickou a ultrazvukovou kontrolou

Při diagnostice kyčelní dysplazie je nutné zahájit léčbu a pravidelnou kontrolu ortopedem.

Vrozená dysplazie kyčelního kloubu (porucha vývoje kyčelního kloubu) je stav, který se vyskytuje u 3% populace. Častěji bývají postiženy dívky a při poloze koncem pánevním. Případy, které nejsou včas rozpoznány a vhodně léčeny ortopedem, mohou vést v pozdějším věku k závažnému poškození kyčelního kloubu s trvalými následky, které vyžadují i operační léčení.